پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

Heiat-Elmi.pdfHeiat-Elmi.pdf

اسامی مدیران گروهها

نام و نام خانوادگي گروه
دكتر رزا حقگو اطفال
دكتر محسن نوری ارتودنسي
دكتر فریال طالقانی  پريو
دكتر محمد باقر رضواني ترميمي
دكتر حسین لباف اندو
دكتر مریم عظیمی زواره ای پروتز
دكتر حمید رضا عظیمی لیسار جراحي
دکتر شهریار شهاب  راديولوژي –

دكتر مژگان فائضي

دکتر گیتا رضوانی

دکتر فرید عباسی

جامعه نگر

پاتولوژی

بیماریهای دهان