پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

گروه مهندسی کامپیوتر و IT

 

نام و نام خانوادگی
​رتبه علمی ​رشته تحصیلی ​آدرس پست الکترونیکی
​تلفن5121
  داخلی
​عکس
 
​استادیار معماری کامپیوتر
Doustari AT shahed.ac.ir
​2032 DSC03987.jpg
دانشیار معماری کامپیوتر
 
Mohammadzadeh AT shahed.ac.ir
 
​2098 70.jpg

​استادیار معماری کامپیوتر
Mahabadi AT shahed.ac.ir
2078
AMIN.jpg
​استادیار ​نرم افزار
​emousavi AT shahed.ac.ir
​2044
Picture3.jpg

​مجید بیات استادیار​ ​امنیت اطلاعات mbayat AT shahed.ac.ir​ ​2038
Bayat65.jpg