پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
راهــنما جهت تماس با هر بخش از دانشگاه ابتدا 4 رقم 5121 و سپس يكي از داخلي هاي زير را شماره گيري نماييد.
برای دریافت فایل شماره تلفن ها از لینک روبرو اقدام نمایید.        فایل شماره تلفن های دانشگاه
جسـت و جو در راهنـمای تلفــن
نام و نام خانوادگی :   قسمت :
دانشکده / واحد :   شماره تماس:           
هیچ آیتمی برای نمایش در نمای لیست "راهنمای تلفن دانشگاه" وجود ندارد.