پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

نظرسنجی :همه مواردجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

لیست نظرسنجی ایجاد شده توسط شرکت پرنیان
پیوستها
  
  
توضیحات نظرسنجی
  
  
نظر شماره 1
  
نظر شماره 2
  
نظر شماره 3
  
نظر شماره 4
  
نظر شماره 5
  
  
  
  
  
  
  
عالی
423
خوب
411
متوسط
147
ضعیف
366
0
خیرخیربلی