پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه
 
Dr_Saghafi.jpg
 
 رئیس دانشگاه
عضو هیات علمی
دانشکده فنی و مهندسی
 
پست الکترونیکی: saghafi [AT] shahed.ac.ir