پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
حوزه فنی مهندسی
 

 توانمندی های حوزه فنی و مهندسی

 

عنوان محور
​​ عنوان توانمندی​​​سيستم‌هاي تبديل انرژي الكتريكي


انرژي‌هاي نو حمل و نقل برق فناوري‌هاي پيشرفته (مدلدهاي پالس، ذخيره‌ساز‌هاي انرژي الكتريكي، موتورهاي خطي)​


مديريت و مهندسي كيفيت​​

كنترل فرآيند آماري

طراحي آزمايش‌ها

آمار مهندسي

شش سيگما

سطوح چند پاسخه

مديريت كيفيت و بهره‌وري​​بهينه سازي

مديريت زنجيره

بهينه سازي

تامين

چيدمان و جايابي

​زمان‌بندي

بهينه سازي رقابتي