پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
معرفی
 

​معرفی مدیریت امور فناوری و تحقیقات کاربردی

 
 با عنايت به سياست‌های كلان كشور در حوزة علم و فن‌آوري و جهت‌گيري قوانين و اسناد بالادستي به منظور توسعه تحقيقات و پژوهش‌هاي كاربردي، ضرورت وجود يك ساختار منسجم در جهت هدايت پژوهش‌هاي كاربردي دانشگاه بيش از پيش احساس مي‌شود. در اين راستا، دفتر پژوهش‌هاي كاربردي دانشگاه شاهد از سال 1379 فعاليت خود رادر حوزة معاونت پژوهشي دانشگاه ، به منظور برقراري ارتباط با دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌هاي دولتي و مراكز خصوصي در جهت ارائه خدمات علمي و تحقيقاتي آغاز نموده است.

با عنايت به جزء 1 بند م ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين براساس جزء الف بند 108 قانون بودجه سال 90 كل كشور، ايجاد رابطه بين دستگاه‌هاي اجرايي و دانشگاه‌ها به منظور تقويت طرح‌هاي تحقيقاتي و پيگيري اجراي آن‌ها در زمان مناسب، اهميتي دو چندان مي‌يابد. در اين راستا حوزه عملكرد دفتر در حوزه‌هاي زير قابل جمع‌بندي است:

 
1-     بررسي نيازهاي مطالعاتي دستگاه‌هاي اجرايي و امكان سنجي نحوه ارايه خدمات علمي به آن‌ها از طريق عقد قرارداد يا تفاهم‌نامه.

2-     برنامه‌ريزي جهت استفاده دانشجويان و اعضاي هيأت علمي از قابليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي براي انجام فعاليت‌هاي تحقيقاتي.

3-     هماهنگي نياز كارآموزي دانشگاه با هماهنگي‌ دانشكده‌هاي مربوطه

4-     ارائه خدمات مرتبط با عقد قرارداد با دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات و ساير مراكز علمي، پشتيباني اجراي طرح‌هاي كاربردي و همچنين نظارت به حسن اجراي پژوهش‌هاي كاربردي.

5-     ايجاد تسهيلات و زمينه‌یابی براي هدايت تحقيقات اعضاء هيأت علمي دانشگاه به منظور رفع معظلات و مسائل اجرایي كشور

6-     برقراري ارتباط باصندوق‌هاي حمايتي پژوهشگران

7-     معرفي قابليت‌هاي پژوهش‌هاي كاربردي دانشگاه به ساير مراكز

8-     ارائه پيشنهادهاي لازم در مورد خط مشي تحقيقاتي با توجه به نياز جامعه و برنامه‌هاي كشور به مقامات مسوول

9-     جمع‌آوري اطلاعات مربوط به پيشرفت امور تحقيقات کاربردی جهت تنظيم گزارشات ضروري براي مقامات ذيربط

​10- تماس با واحدهاي صنعتي، كشاورزي و ..... جهت شناخت نياز آن‌ها ومعرفی به افراد متخصص در زمينه‌هاي مربوطه.