پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
همایش ها
 

 همایش ها

 
  
  
  
  
  
  
خودرو های آیندهستاد توسعه فناوری حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفتهتهران13 الی 15 بهمن ماه 98www.futurecar.ir
جشنواره طرح های پژوهشی برتر فناورانه و مسئله محور دانشگاه شاهدhttp://shahed.ac.ir/aro