پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
کارگاه ها
 

 وبینار

 
  
  
  
  
  
  
  
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جویدوشنبه - چهارشنبه6 و 8 بهمن ماه8:30 الی 14:30
  
پارک علم و فناوری البرزسه شنبه30  دی ماه13:30 الی 18:30
  
مرکز رشد دانشگاه مازندرانسه شنبه30  دی ماه13 الی 15
  
پارک علم و فناوری سمنانپنجشنبه2 بهمن ماه
  
پارک علم و فناوری دانشگاه تهرانشنبه20 دی ماه17-15پوستر وبینار
  
پارک علم و فناوری زنجانچهارشنبه17 دی ماه18-16پوستر وبینار
 

 کارگاه

 
پیوستها
  
  
  
  
  
پیوست
  
بارگزاری 13 کارگاه سامانه آموزش مجازی وزارت بهداشت99/10/08
 

 کارگاه ها