پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اهم عملكرد دفتر امور فناوری و تحقیقات کاربردی

1-   پيگيري تصويب و نظارت بر اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي كاربردي در دست اجرا با سایر دستگاه‌ها (حجم قراردادهاي منعقده در اين راستا بالغ بریکصدویازده ميليارد ريال طي96 فقره بوده است)
2-   عقد قرارداد با مركز تحقيقات مخابرات ايران جهت حمايت از هفتاد وهشت پروژه تحصيلات تكميلي به مبلغ دو ميليارد ودویست وسی وسه ميليون ريال
3-     اقدام جهت تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي كاربردي دانشگاه.
4-   تدوين آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي پژوهش‌هاي كاربردي: به اين منظور مجموعه‌اي در دفتر متناسب با شرايط دانشگاه و پس از تطابق با مقررات ساير دانشگاه‌ها به عنوان راهنماي پژوهش‌هاي كاربردي دانشگاه شاهد تدوين شد كه به تصويب هيات رييسه دانشگاه رسيد.
5-   دريافت فراخوان‌هاي تحقيقات كاربردي از دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و خصوصي و ارجاع آن به دانشكده‌ها و اعضاي هيأت علمي مورد نظر و پي‌گيري جهت پيشنهاد طرح.
6-     مديريت امور كارآموزي دانشگاه و ارتباط مداوم با دفتر مركزي ارتباط با صنعت جهت اخذ سهميه‌هاي كارآموزي تخصيص داده شده به دانشگاه و نيز رسيدگي به درخواست‌هاي كارآموزي دانشكده‌ها .
 
 
* فهرست اهم دستگاه‌هاي اجرايي كه تا كنون اين دانشگاه با آن‌ها همكاري پژوهشي داشته است :
 
1- وزارت دفاع
2- مركز تحقيقات مخابرات ايران
3- ثبت احوال كشور
4- وزارت صنايع
5- وزارت دارايي
6- وزارت علوم
7- شركت رجاء
8- سازمان بهزيستي
9- بنياد شهيد و امور ايثارگران
10- شركت ملي نفت ايران
11- دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني
12- شرکت آب منطقه ای كرمان
13- شرکت آب منطقه ای کردستان
14- وزارت كشور
15- پژوهشگاه علوم و فن‌آوري اطلاعات
16- آموزش و پرورش استان تهران
17- پليس مبارزه با مواد مخدر
18- مركز تحقيقات سياست‌هاي علمي كشور
19- پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات اسلامي
20- وزارت بهداشت
21- شرکت صنایع شرکت مخابرات صاایران
22- معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری
23- سازمان تنظیم مقررات رادیویی
24- معاونت طرح وبرنامه وبودجه ناجا
25 - سازمان بهره وری
26- شرکت آب منطقه ای خوزستان
27- شرکت آب منطقه ای بوشهر
28- شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
29- شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان