پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

​​حوزه هنر

​عنوان محور
​​عنوان توانمندی
​تصاویر
مشاركت در برگزاري همايش‌هاي هنري
توليد مقاله
انتشار كتاب
تاليف توسط استادان
چاپ كتاب حاصل از پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي
تصوير سازي كتب
برگزاري كارگاه‌هاي هنري

                                  توليد آثار هنري                             


​                                بخش نقاشی.jpg

برگزاري سمينارهاي پژوهشي دانشجويان دكتراي دانشكده
سمينار داخلي
       ​jashn7-9307.jpg

شركت در نمايشگاه‌هاي هنري
توليد آثار هنري
        ​n4.jpg