پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

دفتر پژوهشهای کاربردی

:

توانمندی ها پزشکی


​​حوزه پز​شكي

عنوان محور
عنوان توانمندی
​​تصاویر​
ميكروبشناسي
(مواد ضد ميكروبي)
 
 
بررسي اثر ضد ميكروبي گياهان دارويي
معرفي مواد جديد داراي اثر ضد ميكروبي
كنترل عفونت‌هاي بيمارستاني
مقاومت‌هاي دارويي
مصدومين شيميايي
مطالعات مولكولي مصدومين شيميايي
توليد دارو
شناسايي و تخليص ايمونو مدولاتورها و داروهاي ضد سرطان
علوم اعصاب
ثبت داخل  و خارج سلولي
جراحي استريوتاکسی
آزمون‌هاي تست رفتار حافظه  اضطراب و افسردگي
آزمون‌هاي سنجش درد و التهاب
ایجادمدلهای تجربی صرع
مدل‌هاي بيماري‌هاي آلزايمر و پاركينسون
نورواندوکرینولوژی
مدلينگ اعتياد؛ الایزا PCR-HPLC-
اندازه‌گيري مارکرهای استرس‌اكسيداتيو ؛ بررسی بافتی
طرح احياء ميراث مكتوب طب سنتی ايران
 
داروهاي بر گرفته از طب سنتي ايران