پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
اندازه تصویر
Link
_MG_2292.JPG
_MG_2292
مرکز تحقیقات میکروب شناسی ملکولی2848 KB 5184 x 3456a.madhani
04.jpg
04
صفحات خورشیدی دانشکده فنی مهندسی449 KB 800 x 534
shahed.ac.ir
a.ahmadvand
AdobeStock_203804824-1200x480.png
AdobeStock_203804824-1200x480
 دفتر امور فناوری و تحقیقات کاربردی224 KB 711 x 284a.ahmadvand
bolo.png
bolo
آزمایشگاه تایید نمونه تجهیزات بیسیم باند وسیع255 KB 662 x 534a.madhani
HPC1.jpg
HPC1
نماي کلي سيستم سخت افزاري HPC   تهيه شده دانشگاه شاهد41 KB 389 x 256a.madhani