پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

دفتر پژوهشهای کاربردی

:

همه محتویات سایت

نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت.
نما: 
      مورد آخرین تغییر

  کتابخانه های اسناد

teeeeest teeeeest    1 2 سال پیش
اسناد اسناد  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری اسناد ایجاد شده است و در این مجموعه سایت ها استفاده می شود.  1 3 ماه قبل
تصاویر تصاویر  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری تصاویر استفاده شده در صفحات این سایت استفاده می شود.  58 8 روز پیش
دارایی سایت دارایی سایت  استفاده از این مجموعه برای نگهداری فایل هایی که در صفحات این سایت وجود دارند همانند تصاویر در صفحات Wiki.  184 24 ساعت قبل
صفحات صفحات  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.  42 24 ساعت قبل
صفحات سایت صفحات سایت  استفاده از این مجموعه برای ایجاد و نگهداری صفحات در این سایت.  32 3 ماه قبل

  کتابخانه های تصاویر

Slideraro Slideraro    5 2 سال پیش

  لیست ها

آدرس آدرس    1 5 ماه قبل
آیین نامه ها آیین نامه ها    3 6 ماه قبل
ارتباط با امور فناوری و تحقیقات کاربردی ارتباط با امور فناوری و تحقیقات کاربردی    2 2 سال پیش
اطلاعات ثبتی دانشگاه اطلاعات ثبتی دانشگاه    1 5 ماه قبل
اطلاعات مالی دانشگاه اطلاعات مالی دانشگاه    1 28 ساعت قبل
اعلانات اعلانات  استفاده از این لیست برای ردیابی وقایع آتی، بروزرسانی وضعیت و سایر اخبار گروه.  0 4 سال پیش
بخشنامه بخشنامه    8 3 ماه قبل
پایگاه ها پایگاه ها    0 4 سال پیش
پرتال ها پرتال ها    0 4 سال پیش
پژوهانه پژوهانه    0 4 سال پیش
پیوندها پیوندها  لیست پیوند ها برای نگهداری پیوند ها به صفحات وبی در نظر گرفته شده است, که برای اعضای گروه شما جالب یا مفید می باشد.  1 3 سال پیش
تفاهم نامه های علمی تفاهم نامه های علمی    0 2 سال پیش
تفاهم نامه های علمی با سازمانها تفاهم نامه های علمی با سازمانها    17 2 سال پیش
تقویم تقویم  لیست "تقویم" جهت آگاه سازی از جلسات, سررسید ها و رویداد های مهم دیگر استفاده می شود.  0 4 سال پیش
تکالیف تکالیف  جهت پیگیری تکالیفی که شما یا اعضای گروه شما باید آنها را تکمیل کنند از لیست "تکالیف" استفاده نمایید.  0 4 سال پیش
حمایت ازپایان نامه ها حمایت ازپایان نامه ها    4 7 سال پیش
دردست اجرا دردست اجرا    0 9 سال پیش
سامانه پژوهشی سامانه پژوهشی    0 4 سال پیش
شیوه نامه شیوه نامه    8 18 ماه قبل
طرح رصد طرح رصد    351 18 ماه قبل
طرحهای جاری طرحهای جاری    0 9 سال پیش
فرصت ها فرصت ها    1 3 ماه قبل
فرصت های مطالعاتی فرصت های مطالعاتی    1 8 ماه قبل
فرمها فرمها    1 18 ماه قبل
قوانین قوانین    1 3 ماه قبل
مدیران دفتر امور فناوری و تحقیقات کاربردی از آغاز تا کنون مدیران دفتر امور فناوری و تحقیقات کاربردی از آغاز تا کنون    5 12 ماه قبل
مسابقات مسابقات    1 5 ماه قبل
معاون معاون    1 3 ماه قبل
نمونه فرمها نمونه فرمها    2 18 ماه قبل
همایش ها همایش ها    4 8 روز پیش
وبینار وبینار    10 3 هفته پیش
کارفرمایان کارفرمایان    94 2 هفته پیش
کارگاه کارگاه    1 2 ماه قبل
کارگاه ها کارگاه ها    1 3 ماه قبل
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 3 سال پیش
کارکنان کارکنان    5 3 ماه قبل

  تالار های گفتگو

گفتگوی گروهی گفتگوی گروهی  لیست "گفتگوی گروهی" برای راه انداختن گفتگوی گروهی در قالب گروه های خبری با موضوع هایی که مرتبط به این گروه کاری است استفاده می شود.  0 4 سال پیش

  نظر سنجی ها

هیچ خلاصه کاری وجود ندارد.

  سایت ها و فضا های کاری

سایت SharePoint Applied Research  2 سال پیش

  سطل بازیافت

سطل بازیافت سطل بازیافت  از این صفحه جهت بازیابی موارد حذف شده از این سایت یا تخلیه موارد حذف شده استفاده نمایید. 0