پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

فرمها و پیش نویس قراردادهای پژوهشی

تعداد بازدید: 342
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
فرمها و پیش نویس قراردادهای پژوهشی
به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، جهت بهبود و تسریع دسترسی اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشگاه به فرمها و پیش نویس قراردادهای پژوهشی، این فرم ها در ذیل بارگزاری می گردد.