پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

خبر

:

صفحات :اخبار منتشر نشدهجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.
تصویر بندانگشتی
  
خلاصه
  
  
  
  
  
  
08/04/144208/04/1442اخبارتایید
  
16/01/144216/01/1442اطلاعیهتایید
  
14/01/144214/01/1442اطلاعیهتایید
  
14/01/144214/01/1442اخبارتایید
  
27/12/144127/12/1441اطلاعیهتایید
  
23/09/144123/09/1441اخبارتایید
  
به گزارش »روابط عمومی» دانشگاه، نکوداشت چهلمین روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، روز یکشنبه 20 بهمن ماه از ساعت 14:45 در سالن همایش های امام خمینی (ره) دانشگاه شاهد برگزار می گردد....
11/06/144111/06/1441اخبارتایید
  
26/05/144126/05/1441اطلاعیهتایید
  
09/05/144109/05/1441اطلاعیهتایید
  
17/04/144117/04/1441اخبارتایید
  
26/12/144026/12/1440اخبارتایید
  
08/11/144008/11/1440اخبارتایید
  
12/10/144012/10/1440تایید
  
24/09/144024/09/1440اطلاعیهتایید
  
24/09/144024/09/1440اخبارتایید
  
23/09/144023/09/1440اخبارتایید
  
21/09/144021/09/1440تایید
  
15/09/144015/09/1440اطلاعیهتایید
  
08/09/144008/09/1440اطلاعیهتایید
  
05/08/144005/08/1440اطلاعیهتایید
  
13/07/144013/07/1440اخبارتایید
  
04/07/144004/07/1440اطلاعیهتایید
  
26/06/144026/06/1440اخبارتایید
  
13/05/144013/05/1440اخبارتایید
  
07/04/144007/04/1440اطلاعیهتایید
  
14/10/143914/10/1439اطلاعیهتایید
  
21/08/143921/08/1439اخبارتایید
  
25/06/143925/06/1439اطلاعیهتایید