پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری دانشگاه
بدینوسیله از تمامی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه دعوت به عمل می آید در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری، حضور به هم رسانند.
مراسم با حضور آقای دکتر ملک زاده، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، رئیس محترم دانشگاه و معاونین و مدیران ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 24 آذرماه در محل سالن همایش های امام خمینی(ره) برگزار می گردد.

 

تاریخ انتشار

12/08/2015

تصویر خبر

پیوست: