پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

مرکز رشد واحد فناوری دانشگاه شاهد

:

همه محتویات سایت

نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت.
نما: 
      مورد آخرین تغییر

  کتابخانه های اسناد

Files Files    88 7 ماه قبل
آیین نامه ها آیین نامه ها    4 6 ماه قبل
اسناد اسناد  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری اسناد ایجاد شده است و در این مجموعه سایت ها استفاده می شود.  0 4 سال پیش
بخشنامه بخشنامه    1 6 ماه قبل
تصاویر تصاویر  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری تصاویر استفاده شده در صفحات این سایت استفاده می شود.  9 6 هفته پیش
صفحات صفحات  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.  48 5 هفته پیش
صفحات سایت صفحات سایت  استفاده از این مجموعه برای ایجاد و نگهداری صفحات در این سایت.  31 10 روز پیش
فرم ها فرم ها    2 6 ماه قبل
قوانین قوانین    1 6 ماه قبل
مصوبات مصوبات    1 6 ماه قبل

  کتابخانه های تصاویر

SliderRoshd SliderRoshd    7 12 ماه قبل
آلبوم تصاویر آلبوم تصاویر    0 4 سال پیش
امین پردازش امین پردازش    4 7 ماه قبل
پارس حسگر دامون پارس حسگر دامون    4 7 ماه قبل
پرتو افزار نوید آسا پرتو افزار نوید آسا    0 7 ماه قبل
تبلور نسل خورشید تبلور نسل خورشید    3 7 ماه قبل
تحلیل نگاران ایفا تحلیل نگاران ایفا    3 7 ماه قبل
خرم بهار آتیس خرم بهار آتیس    11 7 ماه قبل
سوگند سوگند    7 7 ماه قبل
طب توحید طب توحید    3 7 ماه قبل
طنین پرداز طنین پرداز    7 7 ماه قبل
مدیریت نوین ( صفری ) مدیریت نوین ( صفری )    4 7 ماه قبل
میثاق میثاق    5 6 ماه قبل

  لیست ها

اخبار و اطلاعیه اخبار و اطلاعیه  لیست "یادداشت ها" برای قرار دادن یادداشت در این وبلاگ استفاده می شود.  0 4 سال پیش
اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها  اخبار مرکز رشد واحد فناوری  3 9 ماه قبل
اعضای شورای فناوری اعضای شورای فناوری    5 6 ماه قبل
توضیحات توضیحات  در لیست "نظرات" توضیحات مربوط به نظرات وبلاگ نگه داری می شود.  0 4 سال پیش
دانش بنیان دانش بنیان    7 6 ماه قبل
دسته ها دسته ها  از لیست "دسته ها" جهت تعیین دسته  های در دسترس یادداشت ها استفاده نمایید.  0 3 سال پیش
فرصت ها فرصت ها    2 2 ماه قبل
مدیران مدیران    3 12 ماه قبل
واحد فناور ( پیش رشد ) واحد فناور ( پیش رشد )    5 6 ماه قبل
واحد فناور ( رشد ) واحد فناور ( رشد )    9 6 ماه قبل
کارگاه ها و دوره های آموزشی کارگاه ها و دوره های آموزشی    1 6 هفته پیش
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 5 سال پیش
کارکنان کارکنان    2 13 ماه قبل

  تالار های گفتگو

ارتباط با دانشجویان ارتباط با دانشجویان    0 4 سال پیش

  نظر سنجی ها

هیچ خلاصه کاری وجود ندارد.

  سایت ها و فضا های کاری

سایت SharePoint تبلور نسل خورشید  7 ماه قبل

  سطل بازیافت

سطل بازیافت سطل بازیافت  از این صفحه جهت بازیابی موارد حذف شده از این سایت یا تخلیه موارد حذف شده استفاده نمایید. 0